Het herroepingsrecht.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.
Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar: RADDOG Nederland, Korte Molenstraat 14 6665 BE DRIEL.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. Terugbetaling In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 50,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
• Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Alle maatwerk artikelen
• Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals voedsel producten
• Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals Artikelen die met speeksel aanraking komen
• Zakelijke klanten.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) Aan RADDOG Nederland, Korte Molenstraat 14 6665 BE DRIEL info @ raddog . nl

Heeft u liever een papierenversie kunt u dit formulier gebruiken.

    To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.