Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND verstrekt. Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM HONDENTRANSPORTNEDERLAND/RADDOG NEDERLAND GEGEVENS NODIG HEEFT
Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen
als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien
u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG HONDENTRANSPORTNEDERLAND/RADDOG NEDERLAND GEGEVENS BEWAART
Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier
aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over
de Website aan Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND heeft hier geen
invloed op.
Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND heeft Google geen toestemming gegeven om via Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info @ RADDOG.nl. Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hondentransport derland / RADDOG NEDERLAND verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND op via info @ RADDOG.nl.
RADDOG.nl is een website van Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND.
Hondentransport Nederland / RADDOG NEDERLAND is als volgt te bereiken:
Postadres: Korte Molenstraat 14 – 6665BE – DRIEL
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
K.v.K. Centraal Arnhem: 09148392
Telefoon: 085-301 30 87
E-mailadres:info @ RADDOG.nl